Zahájení provozu studia!

otevirame

Dovolujeme si Vás informovat, že na základě usnesení vlády č. 493 ze dne 30. 4. 2020, zahajujeme ode dne 11. 5. 2020 opět činnost studia ProlineBODY, stejně jako lekcí K2 hiking!

Objednávky na procedury a lekce K2 hiking přijímáme od 4. 5. 2020 na tel. čísle: 721 912 655.

Berte prosíme na vědomí!

S ohledem na nařízení vlády a pro maximalizaci Vašeho bezpečí bude nutné dodržovat následující pravidla:

Provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a jiných služeb mají povinnost zajistit:

 • aby byly v čekací zóně mezi klienty odstupy minimálně 2 metry
 • v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou
 • na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro  dezinfekci rukou a jednorázové ručníky
 • podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně
 • povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek
 • v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
 • osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít
 • osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem
 • před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka
 • před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou
 • mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m

Posilovny, tělocvičny a fitness centra mají povinnost zajistit:

 • omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
 • zakazuje se používat šatny a sprchy,
 • personál používá ochranné roušky (recepce, trenéři, instruktoři),
 • zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
 • průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 • zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 • klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 • prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
 • používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,
 • v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
 • upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.